CPL - Chalmers Publication Library

Free Value. Residential Architecture and Symbolic Cultural Consumption

Författare och institution:
Sten Gromark (Institutionen för arkitektur); Katrin Paadam (-)
Publicerad i:
CONDITIONS - Independant Scandinavian Magazine for Architecture and Urbanism (NO), ( 4 ) s. 54-57
ISSN:
1891-2672
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
Nyckelord:
residential architecture, architectural sociology, symbolic cultural consumption
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
167688
Posten skapad:
2012-12-13 12:26
Posten ändrad:
2013-10-29 15:25

Visa i Endnote-format