CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free Value. Residential Architecture and Symbolic Cultural Consumption

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Katrin Paadam
CONDITIONS - Independant Scandinavian Magazine for Architecture and Urbanism (NO) (1891-2672). 4, p. 54-57. (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: residential architecture, architectural sociology, symbolic cultural consumptionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 167688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur