CPL - Chalmers Publication Library

Länsvattenseparatorn - en ekonomisk analys

Författare och institution:
Robin Cook (Institutionen för sjöfart och marin teknik); Philip Rucinsky (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
23
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det primära syftet med denna studie har varit att undersöka kostnaden för att hantera länsvatten ombord med en Senitec 2500 länsvattenseparator, och jämföra med vad det kostar att pumpa länsvattnet iland obehandlat. Genom summering av aktuella kostnadsposter får vi fram ett resultat. Resultatet visar att det är upp till 15 gånger mer lönsamt att hantera länsvattnet med Senitec och vi visar detta med presenterade beräkningar. Det sekundära syftet har varit att visa hur anläggning är konstruerad och bli väl insatta i såväl drift som funktion och underhåll. Studien är en kvalitativ fallstudie där vi genom inläsning av manualer, samtal med ingenjörer ombord, studier av fartygets underhållssystem, kontakt med tillverkare och framför allt genom att smyga systemet ombord har skaffat oss den samlade bild som presenteras i studien.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167681
Posten skapad:
2012-12-13 11:45
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format