CPL - Chalmers Publication Library

Comparison of scattering by different nonspherical, wavelength-scale particles

Författare och institution:
Timo Nousiainen (-); Evgenij Zubko (-); Hannakaisa Lindqvist (-); Michael Kahnert (Institutionen för rymd- och geovetenskap); Jani Tyynelä (-)
Publicerad i:
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 113 ( 18 ) s. 2391-2405
ISSN:
0022-4073
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi ->
Astronomi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
167679
Posten skapad:
2012-12-13 11:43
Posten ändrad:
2012-12-13 12:54

Visa i Endnote-format