CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of scattering by different nonspherical, wavelength-scale particles

Timo Nousiainen ; Evgenij Zubko ; Hannakaisa Lindqvist ; Michael Kahnert (Institutionen för rymd- och geovetenskap) ; Jani Tyynelä
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (0022-4073). Vol. 113 (2012), 18, p. 2391-2405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2012-12-13.
CPL Pubid: 167679

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap (2010-2017)

Ämnesområden

Optik
Astronomi
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur