CPL - Chalmers Publication Library

Bakåtblickar - Framtidsvyer / Looking Backwards - Looking Forwards

Författare och institution:
Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Publicerad i:
EuroPanic - Europan Sweden – a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige – tusen nya idéer för våra städer, s. 76-80
ISBN:
978-91-979982-1-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Annan samhällsbyggnadsteknik
Nyckelord:
Europan Sweden, Arkitektävlingar, Europa
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
167672
Posten skapad:
2012-12-13 11:19
Posten ändrad:
2012-12-13 11:24

Visa i Endnote-format