CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bakåtblickar - Framtidsvyer / Looking Backwards - Looking Forwards

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
EuroPanic - Europan Sweden – a thousand new ideas for our cities / Europan Sverige – tusen nya idéer för våra städer p. 76-80. (2012)
[Kapitel]

Nyckelord: Europan Sweden, Arkitektävlingar, EuropaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 167672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur