CPL - Chalmers Publication Library

If I was a bird - A kindergarten in all spatial directions

Författare och institution:
Saga Karlsson (Institutionen för arkitektur); Anna Wrener (Institutionen för arkitektur)
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Arkitekt ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
167670
Posten skapad:
2012-12-13 11:17
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format