CPL - Chalmers Publication Library

Markovkedjor som metod för att förutsäga inducerad bebyggelseutveckling till följd av väginvesteringar.

Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering och beslut om infrastruktur. Etapp 3 i forskningsprojekt om inducerad trafik.

Författare och institution:
Anders Hagson (Institutionen för arkitektur)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Trafikverket Rapport 2011:052
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Nyckelord:
Inducerad trafik
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
167656
Posten skapad:
2012-12-13 10:37

Visa i Endnote-format