CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Markovkedjor som metod för att förutsäga inducerad bebyggelseutveckling till följd av väginvesteringar.

Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering och beslut om infrastruktur. Etapp 3 i forskningsprojekt om inducerad trafik.

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur)
: Trafikverket, 2011.
[Rapport]

Nyckelord: Inducerad trafikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13.
CPL Pubid: 167656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur