CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pedagogical perspectives on bundles: Teaching bundles to doctoral students of biochemistry

Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
James Thomas & Alex Boulton (eds). Input, Process and Product: Developments in Teaching and Language Corpora. Brno: Masaryk University Press p. 195-211. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2012-12-13.
CPL Pubid: 167649

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik
Språkstudier

Chalmers infrastruktur