CPL - Chalmers Publication Library

Pedagogical perspectives on bundles: Teaching bundles to doctoral students of biochemistry

Författare och institution:
Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Publicerad i:
James Thomas & Alex Boulton (eds). Input, Process and Product: Developments in Teaching and Language Corpora. Brno: Masaryk University Press, s. 195-211
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
167649
Posten skapad:
2012-12-13 10:30
Posten ändrad:
2012-12-13 13:21

Visa i Endnote-format