CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Degree growth of monomial maps and McMullen's polytope algebra

Charles Favre ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Indiana University Mathematics Journal (0022-2518). Vol. 61 (2012), 2, p. 493-524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We compute all dynamical degrees of monomial maps by interpreting them as mixed volumes of polytopes. By exploiting further the isomorphism between the polytope algebra of P. McMullen and the universal cohomology of complete toric varieties, we construct invariant positive cohomology classes when the dynamical degrees have no resonance.Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 167618

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur