CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adjunction for the Grauert-Riemenschneider canonical sheaf and extension of L²-cohomology classes

Jean Ruppenthal ; Håkan Samuelsson Kalm (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Indiana University Mathematics Journal (0022-2518). Vol. 64 (2015), 2, p. 533-558.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the present paper, we derive an adjunction formula for the Grauert-Riemenschneider canonical sheaf of a singular hypersurface $V$ in a complex manifold $M$. This adjunction formula is used to study the problem of extending $L^2$-cohomology classes of $\bar{\partial}$-closed forms from the singular hypersurface $V$ to the manifold $M$ in the spirit of the Ohsawa-Takegoshi-Manivel extension theorem. We do that by showing that our formulation of the $L^2$-extension problem is invariant under bimeromorphic modifications, so that we can reduce the problem to the smooth case by use of an embedded resolution of $V$ in $M$. The smooth case has recently been studied by Berndtsson.
Denna post skapades 2012-12-12. Senast ändrad 2016-11-07.
CPL Pubid: 167592

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys
Geometri

Chalmers infrastruktur