CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Tools for Propeller Cavitation Analysis

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Claes Eskilsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Florian Vesting (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
15th Numerical Towing Tank Symposium, Cortona, Italy, October (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 167540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)