CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global effective versions of the Briancon-Skoda-Huneke theorem

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Inventiones Mathematicae (0020-9910). Vol. 200 (2015), 2, p. 607-651.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We prove global effective versions of the Briançon–Skoda–Huneke theorem. Our results extend, to singular varieties, a result of Hickel on the membership problem in polynomial ideals in Cn, and a related theorem of Ein and Lazarsfeld for smooth projective varieties. The proofs rely on known geometric estimates and new results on multivariable residue calculus.Denna post skapades 2012-12-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 167535

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur