CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local intersection numbers and a generalized King formula

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alain Yger
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-12-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 167534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur