CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamic Mechanisms in Cavitation Erosion

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
8th International Symposium on Cavitation (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A refined description of the hydrodynamic mechanisms involved in determining the erosiveness of a collapsing cavity is presented. It highlights the impact of the possible presence of a partially glassy sheet and that collapse symmetry/asymmetry needs to be considered when analyzing the flow. Also, the impact of these processes on experimental or nume- rical procedures to assess cavitation erosion is discussed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 167533

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur