CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Mutual Impact of Educational and Information Technologies: Building a Pedagogy of E-learning

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Fariba Ferdos (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Journal of Information Technology Impact Vol. 4 (2004), 1, p. 15-26.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: E-learning, pedagogy, student centred learning, ICTDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2013-07-02.
CPL Pubid: 1675

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur