CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Left in the Dark: Introducing Mandatory Human Factors Regulation in Engine Control Room Design on Ships

Steven Mallam (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Jennifer Smith
European Annual Conference on Human Decision-Making and Manual Control, EAM 11-12 september (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-11.
CPL Pubid: 167465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur