CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Creative Tool – Next generation’s simulator

Steven Mallam (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Jennifer Smith
MARSIM 23-27 april (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-11. Senast ändrad 2013-10-03.
CPL Pubid: 167462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur