CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relationship between psychosocial working conditions and perceived safety climate for engine room officers in the Swedish merchant fleet

Leif Rydstedt ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Sociology Study (2159-5526). Vol. 2 (2012), 1, p. 42-.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-11. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 167461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Chalmers infrastruktur