CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inventering av dokumenterade effekter, effektsamband och uppföljningsmetoder av samhällsplaneringsinsatser m a p godsdistribution i stad på energieffektivitet, CO2, trafiksäkerhet och tillgänglighet

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 28 s.
[Rapport]

Trafikverket har gett Chalmers, KTH och LTH i uppdrag att inventera dokumenterade effekter, effeksamband och uppföljningsmetoder för samhällsplaneringsinsatser på energieffektivitet, CO2, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Samhällsplaneringsansatserna avser kommunnivå (översiktsplan), stadsdel (fördjupad översiktplan) samt kvartersnivå (detaljplanenivå) och för Chalmers del gällande godstransporter i stad. Chalmers uppdrag avser godstransporter i stad. Den här rapporten redovisar resultatet av en övergripande inventering genomförd som en litteraturgenomgång.

Nyckelord: Integrerad stads- och trafikplaneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-11.
CPL Pubid: 167459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur