CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for Survival Onboard” WP8. Passenger and Crew Survival

Elena Tsychkova (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Monica Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-11.
CPL Pubid: 167453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur