CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evacuation of passenger ships in rough weather – a study of the behaviour of equipment and the interaction with human performance

Olle Rutgersson (Sjöfartshögskolan - Chalmers Lindholmen) ; Elena Tsychkova (Sjöfartshögskolan - Chalmers Lindholmen) ; Monica Andersson (Sjöfartshögskolan - Chalmers Lindholmen)
RINA Conference (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-11.
CPL Pubid: 167452

 

Institutioner (Chalmers)

Sjöfartshögskolan - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur