CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-resolution spectroscopy of flat-spectrum quasars. I. Redshifted emission and absorption in PKS 2145+067

Achim Tappe (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Astronomy & Astrophysics Vol. 423 (2004), p. 943-954.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: galaxies: quasars: absorption lines, PKS 2145+067Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur