CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Van der Waals interactions in advanced materials, in memory of David C Langreth

Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; T. S. Rahman
Journal of Physics-Condensed Matter (0953-8984). Vol. 24 (2012), 42, p. Article Number: 420201.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: exchange-correlation energy, density-functional theory, surfaceDenna post skapades 2012-12-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 167394

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Fysik
Den kondenserade materiens fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur