CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Six years of mesospheric CO estimated from ground-based frequency-switched microwave radiometry at 57° N compared with satellite instruments

Peter Forkman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Ole Martin Christensen (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Patrick Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; B. Funke
Atmospheric Measurement Techniques (1867-1381). 5, p. 2827-2841. (2012)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-12-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 167372

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Time series of mesospheric species measured using ground-based microwave spectrometry: Retrieval and Error estimation


Mesospheric measurements using microwave spectroscopy