CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Well-defined lipid interfaces for protein adsorption studies

Cristina Satriano ; Sofia Svedhem (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9076). Vol. 14 (2012), 48, p. 16695-16698.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The biomolecule-artificial lipid membrane interface has been investigated by QCM-D, SPR, and FRAP techniques, to study the adsorption process of ferritin on supported lipid bilayers (SLBs) of different composition and charge. Results point to the predominant role of electrostatics in triggering the interaction of ferritin with SLBs.



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-08. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 167338

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur