CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transactional Prefetching: Narrowing the Window of Contention in Hardware Transactional Memory

Adria Arjemach ; Anurag Negi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Adrian Cristal ; Osman Unsal ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
TRANSACT (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-08.
CPL Pubid: 167335