CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel Computer Organization and Design

Michel Dubois ; Murali Annavaram ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Cambridge : Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-521-88675-8.- 500 s.
[Bok]

Nyckelord: Computer architectureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-08. Senast ändrad 2016-07-18.
CPL Pubid: 167331