CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effects of Dissolved Oxygen Concentration on the Settling Properties of Activated Sludge

Britt-Marie Wilén (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-12-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 167329

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur