CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-sewer Chemical Assessment of Microbiological Processes

Malin Torell (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-12-08. Senast ändrad 2013-04-02.
CPL Pubid: 167325

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur