CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: "A Circumstellar Disk in a High-Mass Star-forming Region" (ApJ, 603, L113)

Michele Pestalozzi (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Moshe Elitzur ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
The Astrophysical Journal Vol. 606 (2004), 2, p. L173.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Errata, AddendaDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1673

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur