CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel heterobimetallic coordination of the H2B(mt)(2) ligand: The complex Mo(SnMe2Cl)-(CO)(3){mu-S : k(3)-H,S,S '-H2B(mt)(2)} (mt=methimazolyl) (vol 24, pg 5224, 2005)

Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; A. F. Hill ; M. K. Smith ; N. Tshabang
Organometallics (0276-7333). Vol. 25 (2006), 6, p. 1528-1528.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-12-07. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 167265

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur