CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concerning Concrete E-Modulus

-

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni. DIGEST. p. 360-361. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Concrete, E-modulus, measuring techniqueDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-07. Senast ändrad 2016-04-29.
CPL Pubid: 167258

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur