CPL - Chalmers Publication Library

Dynamic Analysis of Morning Cables

Författare och institution:
Jan Lindahl (Institutionen för vattenbyggnad); Anders Sjöberg (Institutionen för vattenbyggnad)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1983
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
167237
Posten skapad:
2012-12-06 15:52
Posten ändrad:
2013-04-02 11:00

Visa i Endnote-format