CPL - Chalmers Publication Library

Rainfall Data for the Design of Sewer Pipe Systems

Författare och institution:
Viktor Arnell (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
1) Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A, ISSN 0348-1050; nr 8
2) Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 393
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Nyckelord:
Urban hydrology, rainfall, design storms, rainfall-runoff, runoff model, storm sewers, sewers
Ytterligare information:
Tillhörande CPL-post 167230.
Postens nummer:
167236
Posten skapad:
2012-12-06 15:49
Posten ändrad:
2013-09-25 15:19

Visa i Endnote-format