CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rainfall Data for the Design of Sewer Pipe Systems

Viktor Arnell (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Urban hydrology, rainfall, design storms, rainfall-runoff, runoff model, storm sewers, sewers


Tillhörande CPL-post 167230.Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 167236

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 8


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 393