CPL - Chalmers Publication Library

Water Exchange and Mixing in Fjords - Mathematical and Field Studies in the Byfjord

Författare och institution:
Torbjörn Svensson (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
1) Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A, ISSN 0348-1050; nr 7
2) Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 354
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
167235
Posten skapad:
2012-12-06 15:42
Posten ändrad:
2013-09-25 15:19

Visa i Endnote-format