CPL - Chalmers Publication Library

Description and Validation of the CTH-Urban Runoff Model

Författare och institution:
Viktor Arnell (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A, ISSN 0348-1050; nr 5
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Ytterligare information:
Diss. sv. 2593 suppl. Tillhörande CPL-post 167236.
Postens nummer:
167230
Posten skapad:
2012-12-06 15:37
Posten ändrad:
2013-05-20 13:46

Visa i Endnote-format