CPL - Chalmers Publication Library

Pollutant Removal Efficiencies and Flow Detention of Infiltration Trenches

Författare och institution:
Erika Nilsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik); Andrea Stigsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:140
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Nyckelord:
infiltration trenches, SUDS, urban stormwater drainage, pollutant removal, flow detention, suspended solids, heavy metals, nutrients
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master’s Programme Geo and Water Engineering
Postens nummer:
167229
Posten skapad:
2012-12-06 15:32
Posten ändrad:
2014-06-13 15:45

Visa i Endnote-format