CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pollutant Removal Efficiencies and Flow Detention of Infiltration Trenches

Erika Nilsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Andrea Stigsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: infiltration trenches, SUDS, urban stormwater drainage, pollutant removal, flow detention, suspended solids, heavy metals, nutrients


Master of Science Thesis in the Master’s Programme Geo and Water EngineeringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2014-06-13.
CPL Pubid: 167229