CPL - Chalmers Publication Library

Slurry Transportation of Ores and Industrial Minerals in a Vertical Pipe by Centrifugal Pumps - A Pilot-plan Investigation of Hydraulic Hosting

Författare och institution:
Anders Sellgren (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
1) Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A, ISSN 0348-1050; nr 4
2) Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 282
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1979
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
167228
Posten skapad:
2012-12-06 15:31
Posten ändrad:
2013-09-25 15:19

Visa i Endnote-format