CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface Discharge of Cooling Water - Effects of Distortion in Model Investigations

Steffen Häggström (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1978.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 167226

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 3


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 271