CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soil Remediation: Metal Leaching from Contaminated Soil through the Modified BCR Sequential Extraction Procedure

Qianyu Li (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sequential extraction, metals, copper, chromium, lead, modified BCR, contaminated soil, soil washing


Master of Science Thesis in the Master’s Programme Industrial Ecology - for a sustainable societyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167224

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:155