CPL - Chalmers Publication Library

Soil Remediation: Metal Leaching from Contaminated Soil through the Modified BCR Sequential Extraction Procedure

Författare och institution:
Qianyu Li (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:155
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Nyckelord:
sequential extraction, metals, copper, chromium, lead, modified BCR, contaminated soil, soil washing
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master’s Programme Industrial Ecology - for a sustainable society
Postens nummer:
167224
Posten skapad:
2012-12-06 15:23
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format