CPL - Chalmers Publication Library

Biological and Filtration Performance Research on Cheese Whey Treatment by Lab-scale Anaerobic Membrane Reactor (AnMBR)

Författare och institution:
Xiaofei Wang (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:159
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Miljöanalys och bygginformationsteknik
Nyckelord:
whey, AnMBR, VLR, COD, flux, filtration, fouling
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
MASTER OF SCIENCE THESIS IN THE MASTER’S PROGRAMME ENVIRONMENTAL MEASUREMENT AND ASSESSMENT
Postens nummer:
167218
Posten skapad:
2012-12-06 15:14
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format