CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biological and Filtration Performance Research on Cheese Whey Treatment by Lab-scale Anaerobic Membrane Reactor (AnMBR)

Xiaofei Wang (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: whey, AnMBR, VLR, COD, flux, filtration, fouling


MASTER OF SCIENCE THESIS IN THE MASTER’S PROGRAMME ENVIRONMENTAL MEASUREMENT AND ASSESSMENTDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167218

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik
Miljöanalys och bygginformationsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:159