CPL - Chalmers Publication Library

Vågenergi i Sverige

Författare och institution:
Gruppen för vågenergiforsking (Institutionen för vattenbyggnad)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Gothenburg
Publiceringsår:
1979
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
167216
Posten skapad:
2012-12-06 15:06

Visa i Endnote-format