CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Specialist sprider kunskap och erfarenheter i projekt

Christina Claeson-Jonsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Husbyggaren (0018-7968). Vol. 12 (2012), 7, p. 12-14.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 167210

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur