CPL - Chalmers Publication Library

Specialist sprider kunskap och erfarenheter i projekt

Författare och institution:
Christina Claeson-Jonsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management); Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management); Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Publicerad i:
Husbyggaren, 12 ( 7 ) s. 12-14
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Byggproduktion
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Postens nummer:
167210
Posten skapad:
2012-12-06 14:43
Posten ändrad:
2014-06-04 13:16

Visa i Endnote-format