CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vågkraftbojar - Modellförsök i regelbundna vågor

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Anders Rylander (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lennart Wernersson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1978.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 167196

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR 1978:11