CPL - Chalmers Publication Library

Vågkraftbojar - Modellförsök i regelbundna vågor i bred bassäng

Författare och institution:
Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad); Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad); Lars Wernersson (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR, ISSN 0280-5987; nr 1979:13
Antal sidor:
44
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1979
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Postens nummer:
167194
Posten skapad:
2012-12-06 14:07
Posten ändrad:
2013-02-13 15:18

Visa i Endnote-format