CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vågkraftbojar - Modellförsök i regelbundna vågor i bred bassäng

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars Wernersson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979. - 44 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 167194

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR 1979:13