CPL - Chalmers Publication Library

Laboratory study on granular sludge nutrient removal for wastewater treatment

Författare och institution:
Massimo Rossetto (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:150
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Nyckelord:
granular sludge nutrient removal wastewater treatment
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master’s Programme Infrastructure and Environmental Engineering
Postens nummer:
167193
Posten skapad:
2012-12-06 14:04
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format