CPL - Chalmers Publication Library

Vågkradtverk i svenska farvatten. Tillgängliga vattenområden - Inledande studie

Författare och institution:
Lennart Claeson (Institutionen för vattenbyggnad)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Gothenburg
Publiceringsår:
1980
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
167192
Posten skapad:
2012-12-06 14:02

Visa i Endnote-format