CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i regelbundna vågor i bred bassäng

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Göran Olsson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 1980.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 167189

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur