CPL - Chalmers Publication Library

Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i regelbundna vågor i bred bassäng

Författare och institution:
Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad); Göran Olsson (Institutionen för vattenbyggnad); Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Gothenburg
Publiceringsår:
1980
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Postens nummer:
167189
Posten skapad:
2012-12-06 13:57

Visa i Endnote-format