CPL - Chalmers Publication Library

Vågkraftbojar - Modellförsök med energiupptagning i oregelbundna vågor i bred bassäng

Författare och institution:
Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad); Göran Olsson (Institutionen för vattenbyggnad); Lars-Ove Sörman (Institutionen för vattenbyggnad)
Serie:
Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR, ISSN 0280-5987; nr 1981:32
Antal sidor:
44
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1981
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Vattenteknik
Postens nummer:
167185
Posten skapad:
2012-12-06 13:53
Posten ändrad:
2013-02-13 15:25

Visa i Endnote-format