CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att mäta flexibilitet

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Verkstäderna 6, (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

En stor del av svensk verkstadsindustri konkurrerar med att vara flexibla ur olika avseenden, men försvinnande få mäter flexibilitet i produktionen. Hur kommer detta sig? En förklaring är att det är svårt och en annan är att det saknas insikt om att det behöver mätas.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-06. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 167179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur