CPL - Chalmers Publication Library

Den opartiske reformatorn. Retoriska strategier i Bibelns lära om Kristus

Författare och institution:
Tore Lund (Chalmers bibliotek)
Publicerad i:
Bibelns lära om Kristus: provokation och inspiration, s. 182
ISBN:
91-88396-29-0
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Viktor Rydberg
Postens nummer:
167175
Posten skapad:
2012-12-06 13:18

Visa i Endnote-format